Το Δ.Σ της εταιρείας ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 266 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( ν.3463/2006) από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, το οποίο έχει  7μελή σύνθεση, με 5ετή θητεία, ίση με αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι τα εξής:

Τακτικά
Ανδρέας Κονδύλης – Πρόεδρος, Δήμαρχος Αλίμου
Νικόλαος Νίκας – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Βασιλική Καψάλη
Μιχάλης Φαλκωνάκης
Χαράλαμπος Μηλιώνης
Δημήτριος Κατσάλας
Αθανάσιος Ορφανός

Αναπληρωματικά
Ευφροσύνη (Φιφή) Ζαχαριά
Στέφανος Μπαταγιάννης
Ευστράτιος Αστεριάδης
Ιωάννης Μπάκας
Ιωάννης Πέτσας
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

adipalae-logo-el