ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο : «ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε» συστάθηκε με την υπ΄αριθμ. 445/ 2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου… more

ΣΚΟΠΟΣ

  • H αξιοποίηση και εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλίμου
  • Η παραγωγή και η εμπορία παραγόμενης ενέργειας
  • Η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, μαρίνων, αλιευτικών κέντρων σε χώρους που είτε ανήκουν στο Δήμο Αλίμου… more

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των συνδεδεμένων με το Δήμο Αλίμου φορέων με οποιοδήποτε δόκιμο τρόπο, συμβατό με τους όρους της ανάθεσης, με στόχο την παραγωγή εσόδων, την δημιουργία απασχόλησης και τη συμβολή στην ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής… more

Ανακοινώσεις